Lean Construction er en teoribaseret tilgang til projektledelse, inspireret af den japanske produktionsfilosofi, men som er en helt ny ledelsesmetode i sin egen ret.

Langt de fleste systemer til projektledelse bygger på tre principper:

  • De anser projekter som ordnede og forudsigelige.
  • De ser især på operationerne – de enkelte arbejdsopgaver.
  • De styrer med en dispatchlogik, det vil sige at opgaver sættes i gang, når planen sige at de skal starte.

Kort kan man sige, at det er arbejdsopgaverne enkeltvis der er i fokus, og dermed også økonomien.

Lean Construction bryder med alle disse tre principper:

  • Projektet anses for komplekst og dermed potentielt kaotisk.
  • Der ses primært på flowet af forudsætningerne for de enkelte operationer, ikke på operationerne selv, hvorved tiden kommer i fokus.
  • Styringen sker med en pull logistik, hvor en opgave først sættes i gang, når alle dens forudsætninger er til stede.

 Byggesektoren er en vigtig spiller i samfundsøkonomien med ca. 100.000 beskæftigede og en omsætning på over 100 mia. kroner om året. Undersøgelser har vist, at en produktivitetsforbedring på 10% i byggeriet vil forbedre BNP med mere end 2,5%, hvilket er mere end det forventede tab ved en hård Brexit. Og 10% er absolut opnåeligt, har en lang række projekter, hvor man anvender Lean metoder, vist.