For nylig oprettede jeg LinkedIn-siden Håndgrebet, som er et forum hvor der kan stilles seriøse spørgsmål til mig og andre eksperter omkring Lean Construction. Alle spørgsmål op svar vil fremover samles i en FAQ, som kan ses nedenfor.

Findes der et IT-system til at understøtte periode- og ugeplaner?

Jo, der findes adskillige, men spørgsmålet er om de virker. Min erfaring er, at de ofte ødelægger det sociale i planlægningsprocessen. Nu er det ikke mere gruppen som sådan, der laver planen, og meget stivner, fordi systemet ikke tillader det.

Min egen erfaring er at blyant og papir er bedst til ugeplanen, og at periodeplanen bedst laves som en tabel i Word, hvor PPU optælles og udregnes manuelt, gerne med en projektor, så alle kan følge med.

Det samme gælder fortrykte skemaer, der bare låser tænkningen. Det er bedre møderne selv beslutter udformningen, så føler den at den har et ejerskab.

Der findes også andre systemer der virker, for eksempel Lokationsbaseret Planlægning. Hvorfor er Lean Construction så bedst?

Ser man nøjere efter, og husker tænkningen bag Lean Construction, nemlig at det drejer sig om at sikre at ting kan ske, når de skal ske, er det det samme de andre systemer kræver. Det siges bare ikke direkte, og derved forplumres dette centrale budskab hos projektdeltagerne.

I Lean Construction siges det ligefrem uden omsvøb: Det drejer sig om at etablere en pålidelig pull-logistik, med målene:

  • Sørg for at ting kan ske, når de skal ske.
  • Skab samarbejde.
  • Lær af alle fejl.

Er det nødvendigt at have en særlig procesleder?

Ja, i hvert fald så længe vi taler om den traditionelle byggeproces, der er præget af uenighed og krav. Projektlederen eller byggelederen tager sig af alt dette, herunder ekstraregninger, kvalitetssikring og hele økonomien.

Proceslederen tager sig af flowet og samarbejdet og dermed tiden, og har som mål at skabe et gnidningsfrit samarbejde, hvor man lærer af sine fejl.